Projekt

Jedním z cílů naší organizace je pořádání společenských akcí, na kterých prezentujeme veřejnosti život osob s handicapem.
Návštěvníci mají možnost vyzkoušet různé kompenzační pomůcky
a tím zjistit, jak je náročné pro postiženého člověka, zvládat pro zdravé lidi běžné denní úkony.

Dalším naším zájmem je zajišťovat finanční prostředky, ze kterých následně podporujeme
rodiny sociálně znevýhodněné nebo rodiny s handicapovaným členem.

Ovšem hlavním naším úkolem je postupné zajištění prostředků a začlenění se do potřebné legislativy související s vybudováním

Domova pro osoby se zdravotním postižením.

Toto zařízení zajistí budoucnost postižených velkých dětí, které ukončí povinnou školní docházku
a s přibývajícími roky se péče doma o ně stává velice fyzicky náročná.
Vzhledem k jejich váhovému růstu a často i deformitám těla, podle druhu handicapu, je manipulace s nimi pro samotnou
matku, která ve většině případů zůstává s takovým dítětem doma sama, vysilující.

Do našeho zařízení budou přijati klienti, kteří by vzhledem
ke svému kombinovanému postižení neměli šanci na umístění v zařízení jiném.
Neboť většina zařízení stávajících přijímá klienty pouze s vyhraněnou diagnózou.

Klienti, kteří po ukončení povinné školní docházky nemají šanci na další začleňování se do společnosti.
Z důvodů forem svých postižení
a nedostatku zařízení, které se o podobné lidi stará.

V domově budou žít podle potřeb v jedno nebo dvoulůžkových pokojích, během dne užívat společné denní místnosti.
Rehabilitaci, která je potřebná alespoň ke zpomalování zhoršování fyzického stavu klienta.

Zajištěni nepřetržitou péčí odborného personálu.

S možností kdykoliv opustit toto zařízení společně se svoji rodinou za účelem návštěv a podobně.

Zároveň možnost návštěv osob v tomto zařízení.

Věříme, že jednoho dne zde na našich stránkách oznámíme termín slavnostního otevření našeho DOMOVA.

A budeme moct poděkovat všem, kdo naši myšlenku podpořili a pomohli nemalou měrou k realizaci celého projektu.

Je před námi dlouhá cesta vím, ale pokud se vás co nejvíc vydá SPOLEČNOU CESTOU S NÁMI, je tato cestička reálná.

Děkuji za každý krůček, kterým nám pomůžete.